Πάρκο Ιστορικής Μνήμης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης – Historical Memory and Environmental Awareness Park

?? ????? ????????? ?????? ??? ??????????????? ???????????????? ????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ?????? 65 ??????????. ?? ?????????? ????? ??? (50 ???.) ????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????????? ??? ???? ?? 1997, pharmacy ??? ?? ???????? ?????????? ?? 2001.
??? ????? ??? ??????, seek ??????? 40 ???. ?????????????? ?? ?????????? ??? ????????? ?????? ?? ?? ???? ????????? ??? ???????????? ?? 2009. ?? ????? ??? ????????????? ???? ??????? ??? ??????????? ???????? ???? ??????? ??????, here ????????? ?????????????, ????????? ????????? ???.
? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ????? ????????, ???? ??? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???????????? ??? ??????? ????? 15 ??? ???????????? ??? ??????? ???? ??? ???????? ??? ?????????? ???????, ??? ?????????? ???????????? ?????????. ??????? ??????????????? ??? ?? ???????? ?????? ??? ???????? ??? ?????? ????????? ??????, ???? ??????? 25 ?????????, ???? ?? ?????? ?????????? ??? ???? ?? ????? ????????, ???? ?? ????????????? ????? ? ????? ???????? ??? ?? ???????????? ?? ????? ??????????????, ???????? ?? ?????????? ?? ?????????? ???????? ???????? ????? ??? ??????? ??????? ?????.

The Historical Memory and Environmental Awareness Park is not just a park but also a place with historical memory and extends over 65 acres. Most of the area (approximately 50 acres) owned by the Camp of Haidari and was ceded to the Municipality in 1997, while the rest was acquired in 2001.
Part of the park, about 40 acres, was constructed in collaboration with the Prefecture of Athens and completed in 2009. Inside the park are many recreational areas like open theater, sporting facilities, walking routes etc.
This space is not only a recreational area, but also a tribute to the Rebels, who were tortured in Blocks 15 and executed in Haidari, during the German occupation, in the Camp of Haidari. There is a plan by the Prefecture of Athens to expand the Park, about 25 acres, to the Hospital “Atticon” and the Youth Park, so the whole area could be enriched with other activities and would be the largest Park in western urban.