Μονή Δαφνίου – Dafni Monastery

Η Βυζαντινή Μονή Δαφνίου βρίσκεται στις παρυφές του Ποικίλου Όρους, επί της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα και είναι κτισμένη στη θέση που υπήρχε το Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί. Από το 1990 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ από το σεισμό του 1999 υπέστη σοβαρές ζημιές, οι οποίες αποκαθίστανται σταδιακά.
Η ίδρυση της Μονής Δαφνίου, κατά πάσα πιθανότητα γύρω στο 1080, έγινε με χορηγία άγνωστου δωρητή, καθώς δεν υπάρχει κάποια αφιερωματική επιγραφή.
Η μονή Δαφνίου αποτελείται από το καθολικό, τον περίβολο, τα κελιά των μοναχών, την τράπεζα, το μαγειρείο, τον λουτρώνα, την κινστέρνα και μία ορθογώνια αίθουσα. Το καθολικό της μονής χρονολογείται στον όψιμο 11ο αιώνα και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του οκταγωνικού σταυροειδούς ναού. Στο καθολικό σώζονται ψηφιδωτά, τα καλύτερα διατηρημένα της πρώτης περιόδου, με πιο αντιπροσωπευτικό την αυστηρή και ιερατική απεικόνιση του Παντοκράτορα Χριστού στο εσωτερικό του τρούλου.

The Byzantine Monastery in Dafni is located on the foot of the Mountain “Poikilo”, at Athens Avenue, in the direction to Athens and was built on the place, where the Temple of Apollon in Dafni, used to be. Since 1990, has been designated as a UNESCO world heritage, while the earthquake in 1999 caused severely damages to the monastery, which are being restored gradually.
The Monastery of Dafni was built probably around 1080, sponsored by an unknown benefactor, as no dedicatory inscription was found.
The Dafni Monastery consists of the church, the precinct, the monks’ cells, the Holy Table, the kitchen, the baths, the cistern and a rectangular room. The monastery dates back to the late 11th century and represents the architectural type of the octagonal cruciform church. The mosaics in the cathedral are the best preserved of the first period and the most representative is the one which depicts Christ the Almighty inside of the dome.